Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Zmluvy do 31.12.2021

Zmluvy 2021

Dodatok-c.3-k-1.1.2021-Fiseco.pdf
Dodatok-1_2020_NZ_125_2017.pdf
Dodatok-cislo-1-k-zmluve-upratovanie_MS-TO_.pdf
Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-Pavol-Kamenicky.pdf
Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-SP-building-SK-s-r-o--Trepac-Samuel.pdf
Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo_Jan-siska.pdf
Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo_Malina-stefan--Stolarstvo-sEMA.pdf
Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo_Marian-Zubcak--MZTOP.pdf
Dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo_Zdenko-Kopecky--Montaz-zabezpecovacej-techniky.pdf
Dodatok-c-1-k-zmluve-o-poskytovani-upratovacich-a-cistiacich-sluzieb-2-.pdf
Dodatok-c.1-k-NZ-158_2020.pdf
Dodatok-c.1-k-zmluve-o-dielo_Roman-Mihalovic--TROVIc.pdf
Dodatok-c.1-k-zmluve-o-ZVB_Eurotex.pdf
dodatok-c.1_2020.pdf
Dodatok-c.1_2021.pdf
Dodatok-c.2-k-NZ-217_2019.pdf
Dodatok-c.4-k-NZ-97_2017.pdf
Dodatok_c-.1_E2_EE_NN_kompostaren.pdf
NZ_342_2021.pdf
NZ_342_2021_priloha.pdf
Zmluva-JUPE-mont.pdf
zmluva-o-dielo-MK-Centrum-s.r.o..pdf
Zmluva-o-najme-neb.pr..pdf
Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-EK-sys-s.r.o..pdf
Zmluva-o-poskytovani-sluzieb_-Jakub-Secansky.pdf
Zmluva-o-pozicke.pdf
Zmluva_E2_EE_NN_1111410_Mestske_sluzby_Topolcany_s.r.o_1619679256.pdf
Zmluva_E2_NG_MO_1111441_Mestske_sluzby_Topolcany_s.r.o_1619679256.pdf
ZoZVB_Mestske_sluzby_Eurotex.pdf
Dod_1_2021_NZ_13_1998_ABLEMEN.pdf
Dod_1_2021_NZ_99_2004_Robert_Pravda.pdf
Dohoda-o-ukonceni-Servisnej-zmluvy_Kollar.pdf
ZMLUVA-O-ODBERE-TOVARU-3M-elektro-material.pdf
ZMLUVA-O-ODBERE-TOVARU-INMAT.pdf
ZMLUVA-O-ODBERE-TOVARU-KR-BYTMAT.pdf
Zmluva_OZ_61_2021_kom.odpad-byty.pdf
Zmluva-c.8_1000159888_ZVS.pdf
Ramcova-zmluva-o-dielo-ZoD_11_2021.pdf
REVISTAV - Zmluva o dielo - oprava strechy na bytovom dome 1499/18-20 REVISTAV - Zmluva o dielo - oprava strechy na bytovom dome 1499/18-20
Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-c.2021_13_01.pdf
Zmluva-o-najme-kubota-g26.pdf
TU&MC Komisionárska zmluva - letné kúpalisko, tenisové kurty TU&MC Komisionárska zmluva - letné kúpalisko, tenisové kurty
TU&MC Podnájomná zmluva - tenisové kurty, letné kúpalisko TU&MC Podnájomná zmluva - tenisové kurty, letné kúpalisko
Nájomná zmluva o prenájme pozemku - tenisové kurty letné kúpalisko, prenajímateľ Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany Nájomná zmluva o prenájme pozemku - tenisové kurty letné kúpalisko, prenajímateľ Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Topoľčany
Dodatok č.1/2021 k NZ 353/2009 o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku - plagátovacie plochy Dodatok č.1/2021 k NZ 353/2009 o nájme nehnuteľného a hnuteľného majetku - plagátovacie plochy
dodatok č.1/2021 k Zmluve o výkone správy bytov - vypustenie bytového domu 296 Pod Kalváriou dodatok č.1/2021 k Zmluve o výkone správy bytov - vypustenie bytového domu 296 Pod Kalváriou
Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukov v oplotenom areáli kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - MEROCO, a.s. Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukov v oplotenom areáli kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - MEROCO, a.s.
Zmluva-o-dielo--SATES--Zriadenie-zvisleho-a-vodorovneho-dopr.znacenia-na-uzemi-mesta-Topolcany.pdf
Dodatok-c.1-k-Zmluve-o-poskytovani-sluzieb_Jakub-Secansky.pdf
Dodatok-c.1_2021-k-Zmluve-o-prvadzkovani-kompostarne-BRO-pre-mesto-Topolcany--nakladanie-s-jedlymi-olejmi-a-tukmi.pdf
DODATOK-c.-1-k-Zmluve-o-dielo-SATES-Povazska-Bystrica.pdf
OZ_177_2021_dodatok-c.2-k-Zmluve-o-vykone-spravy-bytov--vynatie-bytoveho-domu-Puskinova-1439.pdf
Dodatok-1-k-Zmluve-o-zabezpeceni-vyberu-miestneho-poplatku-za-odvoz-komunalneho-odpadu-c.-OZ_61_2021.pdf
Zmluva-o-dielo--PosAm--Mestsky-parkovaci-system-II_1632404374.pdf
Ramcova-zmluva-o-dielo--oprava-a-udrzba-verejneho-osvetlenia-a-cestnej-svetelnej-signalizacie.pdf
DODATOK-c.-2-k-Zmluve-o-dielo-SATES-Povazska-Bystrica.pdf
NZ_410_2021_Mestske_sluzby_parkovanie.pdf
Dodatok-c.1_2021-k-Zmluve-o-dielo-c.-45_2018_ZoD.pdf
Dodatok-c.1-k-Ramcovej-zmluve-o-dielo-ZoD_11_2021.pdf
Poistna-zmluva-Poistenie-majetku-a-zodpovednosti-za-skodu-c.-11-422018.pdf
majetok-priloha1-k-PZ-11-422018.pdf
Zmluva-o-dodavke-plynu--miesto-odberu-Nam.M.R.stefanika-25.pdf
Dohoda-o-ukonceni-zmluvy-o-najme-nebytovych-priestorov-c.-97_2017.pdf
Dohoda-o-ukonceni-zmluvy-o-najme-nebytovych-priestorov-c.-217_2019.pdf
Dohoda-o-ukonceni-zmluvy-o-najme-nebytovych-priestorov-c.158_2020.pdf
Dodatok_1_NZ_410_2021.pdf
Zmluva_o_dovoze_a_zhodnocovani_odpadu_Alternative_Energy.pdf

Zmluvy 2020

Zmluva--Jan-siska.pdf
certek_Komisionarska-zmluva.docx
certek_Podnajomna-zmluva.docx
Dod_1_2019_NZ_13_1998_ABLEMEN_1610360412.doc
dod_1_2019_nz_125_2017_1610360412.pdf
Dod_1_2020_k_-ZoVS_Mestske_sluzby2010.doc
Dod_1_2020_ZoD_4_2017.pdf
Dod_1_2020_ZoVS_Pod_kalvariou.doc
Dod_2_2019_NZ_125_2017_MsS_1610360412.pdf
Dod_2_2020_ZoVS_Oval_C.docx
Dod_3_2020_39_2016_MSS.pdf
Dod.c.1-k-MZ-Pohoda-Festival.pdf
Dodatok-c.1-k-Dohode-c.-20_18_54E_1579.pdf
Dodatok-c.1_2020-k-Zmluve-o-dielo-c.-45_2018_ZoD.pdf
Dodatok-c.2-k-Zmluve-o-dielo.pdf
Dodatok_1_2020_k_ZoVS_Oval.doc
dohoda-o-poskytnuti-zlavy-z-najomneho.doc
Dohoda-UPSVAR-Topolcany--opatrenie-c.-3B.pdf
Golej_KZ-kupalisko.doc
NZ_55_2020_MsS.pdf
Podnajomna-zmluva-nebyt.-priestor_1610360412.doc
REJA-zmluva.pdf
Smlouva_ceny_podpora_software_priloha_3_SK_17016.zip
TOP-GAME-GROUP-NZ-1.8.2020-31.7.2023.doc
Zmluva-o-dielo-s-prilohami.zip
Zmluva-prevadzka-kompostarne_11_2020-s-prilohami.doc
Zmluva-SLA-MS-Topolcany.docx
zmluva-SMS-parking_1610360412.pdf
Zmluva-sprostredkovatelska-MS-Topolcany.docx
Zmluva_E2_EE_NN_1111410_Mestske_sluzby_Topolcany_s.r.o.pdf
Zmluva_E2_NG_MO_1111441_Mestske_sluzby_Topolcany_s.r.o.pdf
Zmluva_o_buducej_zmluve_NATUR-PACK_Mestke_sluzby_21.3.2016_1610360412.doc
ZoZVB_Mestske_sluzby_Eurotex.docx
Dohoda-o-skonceni-NZ_Akzent-BigBoard.pdf
Dohoda-o-skonceni-NZ_Decodom.pdf
Dohoda-o-skonceni-NZ_GRYF.pdf
Dohoda-o-skonceni-NZ_J.R.K.-Steel.pdf
Dohoda-o-skonceni-NZ_NUBIUM.pdf
Dohoda-o-skonceni-NZ_Pokryvka.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_Autotech.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_CABAJ.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_CRESS.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_Gerova.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_Jazykova-skola.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_Milan-Kobida.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_Milan-zembera.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_MS-PLAST.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_OASIS.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_PAOLO-SLOVAKIA.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_PEMAT.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_Renars.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_SOLIDUS.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_TOP-GAME-GROUP.pdf
Dohoda-o-skonceni-PNZ_TOP_TEXT.pdf

Zmluvy 2019

Alena-Chudobova-TOP-TEXT_1610360177.doc
Autotech-NZ.doc
CRESS-Slovakia-NZ.doc
Dod_1_2019_NZ_13_1998_ABLEMEN.doc
Dod_1_2019_NZ_99_2004_Robert_Pravda.doc
dod_1_2019_nz_125_2017.pdf
Dod_2_2019_NZ_125_2017_MsS.pdf
Dod_3_2019_NZ_39_2016_MsS.pdf
DODATOK-c.-2-Mestske-sluzby_97_2017-MSKS.pdf
Dodatok-c.1-k-Z19-248-BA-BD-OVaL-A-B-Gagarinova.doc
Dodatok-c.1_2019--6.6.2019.doc
dodatok-c.2_2019.pdf
Dodatok-NP-5016-Uhlarik.docx
Dohoda-o-cene-RUZV.pdf
Dohoda-o-podmienkach-poskytovania-laboratornych-analyz-merani-a-odbornych-expertiz-za-uhradu.pdf
Dohoda-o-uhradach--JONIMONT.doc
Dohoda-o-ukonceni-Toma.docx
dohoda-o-ukonceni.pdf
DZ_21_2019_O_MsS.doc
FISECO--Dodatok-c.2-k-1.8.2019.doc
Ivan-Tomanov-SOLIDUS-NZ.doc
Jan-Cabaj-CA-Komfort-NZ.doc
KZ_2019_23.pdf
mandatna-zmluva-Pohoda-festival.pdf
Margita-Gerova-NZ.doc
Milan-Kobida-NZ.doc
Milan-zembera-COLOR-STAR-NZ.doc
NZ-Jazykova-skola--od-1.7.2019.doc
NZ-Jozef-Vano-MS-plast--od-1.7.2019.doc
NZ-MSKS-od-1.10.2019.doc
NZ-MSKS-od-12.12.2019--2.-posch..pdf
NZ_180_2019_Oval_C.pdf
OASIS-NZ.doc
PAOLO-Slovakia-NZ.doc
PEMAT-Slovakia-NZ.doc
Podnajomna-zmluva--Akzent-BigBoard-do-31.12.2022.doc
Podnajomna-zmluva--Gryf-do-31.12.2022.doc
Priloha-c.3_-Zmluva-c.-Z20192829_Z.pdf
Ramcova-zmluva-o-dielo-Gesnabel-F..docx
RENARS-NZ.doc
SPP--M.R.stefanika-dodatok-001.pdf
Z19-248-BA-BD-OVaL-A-Gagarinova.doc
Zmluva-o-vykone-spravy-28_2019_O--Dynamik-Real2.pdf
zmluva-SMS-parking.pdf
Zmluva_o_poskytovani_verejnej_sluzby.pdf
ZoD-Mestske-sluzby--Hermann-SK-pdf.pdf
ZoD_OVaL-Gagarinova.doc
ZoVS_118_2019_O_Oval_C.pdf
ZoZVzKO_2019_20_O_MsS--komunalny-odpad.doc

Nubium

podnajomna-zmluva-s-NUBIUM-2019-2022.doc
splatkovy-kalendar-NUBIUM-2019.doc

NZ 2019_23 MsS

dodatok-c.1_2019.pdf
NZ_2019_23_MsS.doc

Zmluvy 2018

darovacia-zmluva.pdf
doc00452420180327113640-1-.pdf
1-TOBEL-2018-p.Topolcany-3.docx
Alena-Chudobova-TOP-TEXT.doc
doc00452420180327113640.pdf
Dodatok-c.1-k-1.1.2019_1610359576.doc
Dodatok-2016_12-01-SIPOS-s.r.o..doc
Dodatok-c.1_2018-1-.doc
Dohoda-o-ukonceni-AM-Holding-Slovakia--30.11.2018.doc
Dohoda-o-ukonceni-zmluvy-o-podnajme-neb.priestorov.pdf
energie2--1111410-dodavka-elektriny-1-.pdf
energie2--1111441-dodavka-plynu.pdf
ITEEX-Zmluva-o-dielo-c.-2018-003-Mestske-sluzby--Palarikova-okna.docx
MAND.-ZM.-MONTOVANa-HALA.pdf
mestske-sluzby-ZMLUVA--AXALNET.docx
NZ-Mestske-sluzby_Eurotex.doc
NZ-Mestske-sluzby_hala.doc
NZ-Mestske-sluzby_pokladna.doc
pdf.pdf
Podnajomna-zmluva-AM-Holding-Slovakia--vycap-a-skladove-priestory.doc
Podnajomna-zmluva-DECODOM.doc
Podnajomna-zmluva-Fs-3-.doc
Podnajomna-zmluva-nebyt.-priestor.doc
Priloha-c.3_-Zmluva-c.-Z201844065_Z.pdf
Ramcova-zmluva-o-dielo-Gesnabel-F.-1-.docx
Servisna-zmluva-Mestske-sluzby-s.r.o.-Topolcany.pdf
Splatkovy-kalendar-2018.doc
Splatkovy-kalendar-Akzent-2018-2-.doc
Splatkovy-kalendar-GRYF.doc
Splatkovy-kalendar-Media-representative.doc
splatkovy-kalendar-najomne-ABAKO-2018-1-.doc
splatkovy-kalendar-NUBIUM-2018.doc
UZNANIE-ZaVaZKU-a-Dohoda-o-splatkach-dlhu.doc
Zmluva-01-2018-cistenie-podchodu-Mestske-sluzby.doc
Zmluva-o-dielo-navrh-na-pl.Priloha-c.-1-a-2-SP--TOPRECO.docx
Zmluva-o-dodani-posypoveho-materialu.doc
Zmluva-o-pozicke-1-.pdf
Zmluva-o-prenajme-traktora-KUBOTA-BX231.pdf
Zmluva-OP-a-OD-BLZ-a-ELZ-obytne-domy-MS-2018.doc
zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_314_2018_dynamik_oval.pdf
zmluva_o_vykone_spravy_c_23_2018_o_dynamik_oval.pdf
Zmluva.docx
ZoBVB_Eurotex.doc
zod_2018_45_ms-zimna-udrzba.pdf
ZoVS_Mestske-sluzby_Oval_72_2018_o.doc

Comander Services

1.-Zmluva-Complete.docx
2.-COMPLETE-prilohaA-2018.doc
3.-COMPLETE-priloha-B-NEW.doc
4.-formular-el-fakturacia-k-zmluvam.doc
5.-VOP-2018-1-.docx
6.-ZOOU-podla-GDPR.docx

Dynamik real

nz_2018_315_byty_oval_dynamik_priloha_c_1.pdf
nz_2018_315_byty_oval_dynamik.pdf
pc_1_rozpis_podnajomneho_na_byty_oval_blok_a.pdf

Zmluvy 2017

Autotech-dodatok-216_12-02.doc
dodatky-k-zmluve--Ista_2-8.pdf
dodatky-k-zmluve--ista_9-15.pdf
dohoda-o-platbach-BH.rtf
Dohoda-o-ukonceni-podnajomnej-zmluvy-c.2016_12-10-Wash-Clean.doc
Dohoda-o-ukonceni-zmluvy-c.-P1_2017.doc
Dohoda-o-ukonceni-zmluvy-c.-P2_2017.doc
Dohoda-o-ukonceni-zmluvy-Mestske-sluzby.doc
Mestske-sluzby-TO-s.r.o.-k-1.1.2018.doc
Mestske-sluzby-TO-s.r.o.-k-1.5.2017.doc
Najomna-zmluva-Bernolakova-1515--euroAWK-1-.doc
NZ-Akzent-BigBoard-1.6.2017-31.5.2020.doc
NZ-euro-AWK-1.7.2017-30.6.2020.doc
NZ-Mestske-sluzby--MSKS--kancelaria-prizemie.doc
NZ_2017_86.pdf
Podnajomna-zmluva--Gryf-1-.doc
Podnajomna-zmluva--Media-representative.doc
Priloha-c.3_-Zmluva-c.-Z201713546_Z.pdf
Priloha-c.3_-Zmluva-c.-Z201713547_Z.pdf
Priloha-c.3_-Zmluva-c.-Z201721775_Z.pdf
Sbizhub-28317042513450.pdf
scan-2-.pdf
scan-3-.pdf
SPP-a.s.-scan-1-.pdf
Zmluva-Mestske-sluzby-Topolcany-2-.docx
zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-125_2017.pdf
Zmluva-o-prenajme-vozidla-kia.doc
Zmluva-o-prenajme-vozidla.doc
Zmluva-OP-a-OD-BLZ-a-ELZ-obytne-domy-MS-2016.doc
Zmluva_NG_MO_Mestske_sluzby_Topolcany-s.r.o._1111441.docx
zod_2017_4_ms.pdf

Zmluvy 2016

Autotech-Slovakia-s.r.o..doc
Image-4-.pdf
Image-5-.pdf
Image-6-.pdf
Image.jfif
Image0001-2-.pdf
Ing.-Jozef-Zajko-RENARS-1-.doc
Ivan-Tomanov-SOLIDUS.doc
Marian-Schwarz.doc
MBN-Vercajch.doc
Mestske-sluzby-Topolcany-Ing.Peter-zembera.pdf
Mestske-sluzby-Topolcany-s.r.o.-k-1.10.-2016.doc
MG-Odevy.doc
Mgr.-Marian-Pokus-ml..doc
Milan-Kobida.doc
NZ-.doc
OASIS-s.r.o..doc
PEMAT-Slovakia-s.r.o..doc
Plagatovacie-plochy-NZ.doc
Podnajomna-zmluva-ABAKO.doc
Podnajomna-zmluva-Pokryvka.doc
Podnajomna-zmluva-s-NUBIUM.doc
Pratto.-s.r.o..doc
Priloha-c.3_-Zmluva-c.-Z201633080_Z.pdf
Priloha-c.3_-Zmluva-c.-Z201633085_Z.pdf
priloha-c.3-RWE.pdf
Priloha-k-zmluve-8_1000068224-1-.pdf
Ramcova-obch.zmluva.pdf
REMAX-CRESS.doc
splatkovy-kalendar-energie-ABAKO.doc
splatkovy-kalendar-najomne-ABAKO-1.doc
splatkovy-kalendar-najomne-Pokryvka.doc
splatkovy-kalendar-NUBIUM-1-.doc
TOP-TEXT-Alena-Chudobova.doc
TOSPOL-s.r.o.-1-.doc
ZMLUVA-8_1000068224.pdf
Zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov--MsKS-1-.pdf
zmluva-o-pozicke.pdf
Zmluva_o_buducej_zmluve_NATUR-PACK_Mestke_sluzby_21.3.2016.doc
Zmluva-Mestske-sluzby-Topolcany-s.r.o.--30.6.2016.pdf
Zverejnenie-dodatok-1--1-.doc
Zverejnenie-dodatok-2-.doc