Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Oznamy

PTK - „Mestský parkovací systém 2021“.

 Mestské služby Topoľčany, s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 2357/2,  Spoločenský dom, 95501 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) v súlade s § 25 zákona o verejnom obstarávaní vyhlasuje prípravné trhové konzultácie na budúci predmet zákazky „Mestský parkovací systém 2021“.

subor-na-stiahnutie--mestsky-parkovaci-system-PTK_1623670706.docx

PTK - „Nové parkovacie automaty 2021“

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.,Nám. Ľ. Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany (ďalej len „verejnýobstarávateľ“) v súlade s § 25 zákona o verejnom obstarávaní vyhlasuje prípravné trhové konzultácie na budúci predmet zákazky „Nové parkovacie automaty 2021“.

subor-na-stiahnutie--parkovacie-automaty-PTK_1623670821.docx

Vyplnené formuláre alebo prípadné otázky zasielajte na mail - konatel@sluzbyto.sk

VZN

VZN_2_2021_1623759966.pdf