Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Sekretariát


 

Adresa sídla:  Nám. M.R.Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany

prevádzka: Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

IČO: 44818378
DIČ: 2022854053
IČ DPH: SK2022854053

Bytové hospodárstvo

Administratíva