Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Ochranný štít

Správa bytov

Údržba zelene

V súčasnosti disponuje mesto s 1014 bytovými jednotkami. Ide o bytové domy vo vlastníctve mesta a ekonomické nájomné byty.

Záručný list

Správa parkovísk

Parkovanie

Parkovanie v správe mesta Topoľčany. Mapa mesta s vyznačenými parkoviskami, cenníky, možnosti spôsoby úhrady parkovného, sms parkovanie.

Ochranný štít

Údržba zelene

Údržba zelene

Kosenie trávnatých porastov, sezónna výsadba kvetinových záhonov a ich údržba, tvarovanie a strihanie živých plotov, úpravy stromov, hrabanie lístia, zimná údržba.

Kľúč a skrutkovač

Technický úsek

Kľúč a skrutkovač

Elektroinštalačné práce, vodoinštalačné práce, kúrenárske práce, zámočnícke práce, drobné stavebné práce, maliarske práce, montáž a opravy nábytku. 

Kompost

Kompostáreň

Kompost

Zber a zhodnocovanie kuchynského odpadu. Zvoz kuchynského odpadu sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch z rodinných domov a spracováva sa v Kompostárni mesta Topoľčany. 

Diskusia

Výlepová služba

Diskusia

Výlep plagátov na výlepové plochy mesta Topoľčany. Príjem plagátov je v utorok od 10:00 do 12:00 hod. Výlep plagátov je vždy následne v utorok poobede, poprípade v stredu ráno.

Vysávač

Upratovacie služby

Vysávač

Upratovanie spoločných priestorov v bytovom dome upratovacou službou, vrátane dodania čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Toaleta

Verejné toalety

Toaleta

Správa verejných toaliet na území mesta. Na námestí M.R. Štefánika a na autobusovej stanici.

HLAVNÉ OBLASTI ČINNOSTÍ MESTSKÝCH SLUŽIEB TOPOĽČANY

 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (prevádzkovanie parkovísk)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (opravy a údržba majetku)
 • správa bytového / nebytového fondu a jeho údržba (správa mestských a ekonomických bytov)
 • prevádzkovanie športových zariadení (správa futbalového štadiónu)
 • poriadanie výstav výtvarných diel, úžitkového umenia, prác ľudovej tvorivosti (galéria mesta Topoľčany)
 • vylepovanie a tlačenie plagátov
 • úprava zelene na verejných priestranstvách
 • správa verejených toaliet na nám. M.R.Štefánika a na autobusovej stanici
 • upratovanie podchodu
 • zimná údržba
 • úprava miestnych chodníkov
 • prevádzka časti kompostárne (od 1.7.2019)
Výťah
Kľúč a skrutkovač

Pohotovosť

Elektroinštalácie, vodoinštalácie
0911 733 518Telefón
Výťah
Kľúč a skrutkovač

Toma, s.r.o.

Elektroinštalácie, vodoinštalácie
0911 195 070

Telefón

Kde nás nájdete

Opýtajte sa nás