Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Obchodná verejná súťaž

MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY, S.R.O. VYHLASUJÚ VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ NA UVEDENÉ PREDMETY PODNÁJMU
                                                              (bližšie podmienky sú uvedené v jednotlivých častiach)

OVS LETNÉ KÚPALISKO

OVS STOLNOTENISOVÁ HALA