Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Kompostáreň

Kompostáreň slúži k spracovaniu biologicky rozložiteľného odpadu z mesta Topoľčany a okolia. Bola založená  v roku 2007 a v roku 2018 prešla modernizáciou a rozšírením. Ponúka obyvateľom, obciam, firmám a živnostníkom doviezť vytriedený bioodpad, kde je následne spracovaný na energoštiepku a kvalitný kompost s certifikátom. 

Významne pomáha v znižovaní množstva odpadu ukladaných na skládky. Kompost výrazne zlepšuje kvality pôdy a pomáha zachovať Zem aj pre ďalšie generácie.

Spracovanie kompostu prebieha v aeróbnom kantajneri EWA a na hrobliach. Surovina prejde vysokými teplotami, ktoré zabezpečia dokonalú premenu na kvalitný kompost. Celý priebeh je neustále sledovaný a upravovaný.

Kompost je pre občanov mesta Topoľčany zdarma k odberu na mieste v množstve 300 kg na osobu/rok. Takisto je určený na predaj podľa aktuálneho cenníka.

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:30
Sobota: 9:00 - 11:00
Nedeľa: ZATVORENÉ

Cenník kompostárne mesta Topoľčany

EUR bez DPHEUR s DPH
Spracovanie BRO pre právnické osoby 30,00€36,00€
Spracovanie BRO pre fyzické osoby z iných obcí 30,00€36,00€
Spracovanie BRO pre fyzické osoby s tvalým pobytom v TO nad stanovený limit 30,00€36,00€
Spracovanie BRO pre obce 30,00€36,00€
Spracovanie koreňov (cena za 1t)30,00€36,00€
Predaj kompostu (cena za 1t)25,00€30,00€