Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Technický úsek vodoinštalácie, elektroinštalácie

Cenník a zoznam prác technického úseku Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Cenník poskytovaných prác:

 • Elektroinštalačné práce 15 € hod./osoba
 • Vodoinštalačné práce 15 € hod./osoba
 • Kúrenárske práce 15 € hod./osoba
 • Zámočnícke práce 15 € hod./osoba
 • Drobné stavebné práce 15 € hod./osoba 
 • Montáž a demontáž nábytku 12 € hod./osoba
 • Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Maliarske práce základné bez materiálu:

 • Maliarsky náter 1. vrstva 0,65 €/m2
 • Penetračný náter stien 0,50 €/m2
 • Protiplesňový náter 0,90 €/m2
 • Náter zárubní 7,50 €/ks
 • Náter radiátorov článkových 1,60 €/článok
 • Náter radiátorov panelových 9,50 €/ks
 • Zakrývanie a olepovanie 0,9 €/bm

 • Všetky ceny sú uvedené bez DPH

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC TECHNICKÉHO ÚSEKU

Elektroinštalačné práce

- oprava, výmena zásuviek, vypínačov, poistiek a ističov všetkých druhov,
- oprava osvetľovacích telies, prípadne výmena ich jednotlivých súčastí,
- oprava tlačidiel, objímok, zvončekového a signalizačného zariadenia.

Vodárenské práce

- oprava batérie, výmena tesnenia, výmena sifónu a lapača tuku,
- oprava odpadového a prepadového ventilu, výmena ochranných rámov na drezoch a výlevkách
- prepchatie, čistenie odpadového potrubia,
- oprava tlakového splachovača s výmenou jednotlivých drobných súčastí, upevnenie uvoľneného umývadla, záchodovej misy, výlevky, záchodovej nádrže, zrkadla, držiaka, schránok, vešiakov, konzol.

Kúrenárske práce

- prečistenie plynových prívodiek od plynomeru k spotrebičom,
- oprava, výmena napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu, tesnenia jednotlivých prírub,
- oprava, výmena odvzdušňovacieho ventilu, nastavenie ventilu na výhrevných telesách,
- výmena, zapojenie, oprava plynových spotrebičov a vykurovacích telies.

Zámočnícke práce

- oprava, výmena kľučky, štítka, tlačidla, poštovej schránky, medzidverových spojov, vložiek do zámkov,
- drobné zváračské práce.

Drobné stavebné práce

- montáž zárubní a dverí, sanitárneho zariadenia,
- pokládka podlahových krytín, dlažby, obklady,
- maliarske a natieračské práce.

Montáž a oprava nábytku

- montáž a demontáž nábytku,
- oprava poškodených častí nábytku.