Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Správa kultúrnych a športových zariadení

Kultúrne zariadenia

  • Dom kultúry Topoľčany
  • Spoločenský dom Topoľčany
  • Dom kultúry Veľké Bedzany
  • Dom kultúry Malé Bedzany

Športové zariadenia

  • Futbalový štadión Topoľčany
  • Futbalový štadión Topoľčany umelá tráva
  • Hádzanárska hala
  • Stolnotenisová hala
  • Futbalový štadión Veľké Bedzany