Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Výlepová služba

S účinnosťou od 1.7.2021 naša spoločnosť neprevádzkuje výlepovú službu.

Novým prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť: https://www.kulturato.sk/vylepova-sluzba/


Plagáty berú v galérii na Nám. M.R.Štefánika, Topoľčany