Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Výlepová služba

Príjem plagátov

Príjem plagátov je v utorok od 10:00 do 12:00 hod.

Výlep plagátov

Výlep plagátov je vždy následne v utorok poobede, poprípade v stredu ráno.

Papier do hmotnosti 120 g/m2

Prosíme zákazníkov aby na výlep používali papier do hmotnosti 120 g/m2, v inom prípade neručíme za trvácnosť výlepu.

Informujte sa vopred

Z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo neprijať zákazku, preto prosíme zákazníkov, aby sa dopredu informovali, či je možné výlep uskutočniť. Uprednostňujeme plagáty športové a kultúrne pred politickými.

Výlepové plochy

  • Námestie M.R. Štefánika
  • Ul. M. Rázusa, pod nadjazdom
  • Ul. Povstania, pri škôlke
  • Ul. B. Nemcovej, Sídl. „F“ pri stavebninách
  • Ul. Ľ Fullu, pri škôlke
  • Ul. Kpt. Žalmana, vedľa potravín

Cenník výlepov

Cena za výlep je na 1 týždeň/ 1 výlepové miesto/ 1 plagát.

A 5 – A 31ks obyčajný papier0,55 €
1ks kriedový papier0,60 €
A 21ks obyčajný papier0,70 €
1ks kriedový papier0,85 €
A 11ks kriedový papier1,20 €
A 3+ farebnápotlač 100% plochy1,50 €
A 3+ farebnápotlač 50% plochy1,30 €
A 4+ farebnápotlač 100% plochy1,10 €
A 4+ farebnápotlač 50% plochy0,90 €
A 3+ čierna potlač0,90 €
A 3+ čierna potlač na neónový papier1,10 €
A 4+ čierna potlač0,70 €
A 4+ čierna potlač na neónový papier0,90 €

Cenník kopírovania dokumentov

A 3farebné kopírovanie - 100% pokrytie plochy1,00 €
A 3farebné kopírovanie - 50% pokrytie plochy0,80 €
A 4farebné kopírovanie - 100% pokrytie plochy0,60 €
A 4farebné kopírovanie - 50% pokrytie plochy0,40 €
A 3čiernobiele kopírovanie0,40 €
A 3čiernobiele kopírovanie na neónový papier0,50 €
A 4čiernobiele kopírovanie0,20 €
A 4čiernobiele kopírovanie na neónový papier0,25 €