Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Upratovacia služba

Mesto Topoľčany prostredníctvom Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. oznamuje nájomcom bytových domov:

  • ul. Palkovičova, BD č.: 4417/30,4273/12 a 14, 4275/20, 4276/22 a 24, 4394/32 a 34 a 36, 4420/26 a 28
  • ul. Šafárikova, BD č.: 4418/21,4419/17 a 19, 4454/9 a 11, 4455/13 a 15, 4625/15A
  • ul. Janka Kráľa, BD č.: 4616/6 a 8,4617/2 a 4
  • ul. Palárikova, BD č.  4082/10 a 12
  • ul. Martina Benku , BD č.: 4659/25,4660/27 a 29 a 31, 4661/33 a 35
  • ul. Dušana Jurkoviča, BD č.: 4697/9 a 11 a 13,4698/7, 4699/3 a 5, 4844/1A a 1B
  • ul. P.O. Hviezdoslava, BD č.: 5016/15,5046/17, 5056/19

Od 1. 3. 2020 bude upratovanie spoločných priestorov v bytovom dome zabezpečovať upratovacia služba. 
Platba za upratovanie v sume 3,40 €/ bytová jednotka za mesiac bude zahrnutá v predpise za nájomné a služby s ním spojené. 

Nájomcom platiacich cez SIPO bude predpis zvýšený automaticky. Nájomcovia, ktorí majú zadaný trvalý príkaz priamo cez svoj účet, sú povinní nahlásiť si zmenu platby vo svojej banke.

Špecifikácia upratovacích a čistiacich služieb

Upratovanie bytového domu vrátane dodania čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, osobných ochranných pracovných prostriedkov a iného spotrebného materiálu a zariadení, používaných na výkon požadovaných prác.

Jedenkrát týždenne

- zametanie podlahy schodiska a vestibulu,
- umývanie podlahy schodiska a vestibulu,
- umývanie výťahu.

Jedenkrát mesačne

- umývanie vchodových dverí,
- utieranie zábradlia na schodisku,
- utieranie schránok.

Dvakrát mesačne

- zametanie vonkajších priestorov (vonkajšie schodisko)

Dvakrát ročne

- umývanie okien a vonkajších parapetných dosiek