Spoločnosť Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Nám. Ľ.Štúra 2357/2, Spoločenský dom, 95501 Topoľčany

Správa parkovísk

Prevádzková doba

Prevádzková doba všetkých platených parkovísk v správe Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. je nonstop.

Parkovacie karty

V pondelok - štvrtok v čase od 10,00-12,00 hod. je možné si zakúpiť, alebo predĺžiť platnosť parkovacích kariet v Spoločenskom dome, kde sa aj nachádza sídlo správy parkovísk. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom parkovania a parkovacích kariet sa môžete obrátiť na pána Lekeša (0903 890 011parkoviska@msto.sk).

SMS parkovanie

Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: TO (medzera) EČV (medzera) H
Vysvetlenie: TO je kód pridelený mestu Topoľčany; EČV je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napr. TO123RD (spolu);
H je trvanie parkovania v hodinách (použitím celých čísel 1,2,3 - 11. Bez udania času parkovania sa automaticky uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina).

Spoplatnená doba na parkoviskách s organizovanou prevádzkou

Námestie Ľudovíta Štúra

Pondelok až Piatok: 6:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 6:00 hod – 14:00 hod

Ul. Československej armády

Pondelok až Piatok: 6:00 hod – 18:00 hod
Sobota: 6:00 hod – 14:00 hod

Spoplatnená doba na parkoviskách bez organizovanej prevádzky

Ul. Bernolákova pri SAD a pri novej Poliklinike

Pondelok až Piatok: 6:00 hod – 16:00 hod
Sobota: 6:00 hod – 12:00 hod

Ul. Československej armády

Pondelok až Piatok: 6:00 hod – 16:00 hod
Sobota: 6:00 hod – 12:00 hod

Ul. Krušovská – Zelený rínok

Pondelok až Piatok: 7:00 hod – 16:00 hod
Sobota: 7:00 hod – 12:00 hod

Ul. Jiřího Wolkra

Pondelok až Piatok: 7:00 hod – 16:00 hod
Sobota: 7:00 hod – 12:00 hod

Ul. Bernolákova – pozdĺžne státie na miestnej komunikácii

Pondelok až Piatok: 8:00 hod – 15:00 hod

Cenník parkovania na parkovacích miestach s organizovanou prevádzkou 

Parkoviská - Nám. Ľ. Štúra a Čsl. armády

Osobný automobil, motocykel, moped, prívesný vozík

do 10 minútzdarma
10 minút - 1 hodina0.50 €
za každú začatú hodinu po 1. hodine+0,50 €
strata potvrdenia o parkovaní6,00 €
Karty - nákup, predĺženie
karta - nákup10,00 €
karta - vrátenie8,00 €
čipová park. karta - mesačná+28,00 €
čipová park. karta – ½ ročná168,00 €
čipová park. karta – ročná336,00 €
čipová park. karta ŤZP, ŤZPS – mesačná18,00 €
čipová park. karta ŤZP, ŤZPS – ½ ročná80,00 €
čipová park. karta ŤZP, ŤZPS – ročná145,00 €

Cenník parkovania na parkovacích miestach bez organizovanej prevádzky prostredníctvom parkovacích automatov

Platný pre Zelený rínok, ul. J. Wolkra, ul. Sv. Cyrila a sv. Metoda, ul. Bernolákova – pri Športovej hale

od 1.minúty do celej 1. hodiny0,40 €
za každú začatú hodinu po 1. hodine+0,50 €
SMS platba od 1.minúty do celej 1. hodiny0,50 €
SMS platba za každú začatú hodinu po 1. hodine+0,65 €
Karty - nákup, predĺženie
papierová parkovacia karta - mesačná28,00 €
papierová parkovacia karta - ½ ročná168,00 €
papierová parkovacia karta - ročná336,00 €

Ceny sú uvedené s DPH


SMS parkovanie

Vodiči parkujúci na parkoviskách bez organizovanej prevádzky (prostredníctvom parkovacích automatov) majú možnosť zaplatiť za parkovanie cez mobilný telefón a to zaslaním SMS na krátke číslo 2200 (spoločné pre všetkých operátorov). Služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia.

Spôsob úhrady parkovného cez SMS

Zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare: TO (medzera) EČV (medzera) H

Vysvetlenie:

TO je kód pridelený mestu Topoľčany
EČV je evidenčné číslo parkujúceho vozidla, napríklad TO123RD (spolu)
H je trvanie parkovania v hodinách, použitím celých čísel 1,2,3 - 11. Bez udania času parkovania sa automaticky uplatní základná doba spoplatnenia, a to 1 hodina.

Príklad:
TO TO123RD 1 (pošlete na číslo: 2200)

Zaplatíte za parkovanie prostredníctvom SMS na jednu hodinu od momentu doručenia potvrdzujúcej SMS na váš mobil. V prípade úhrady na jednu hodinu - číslovku 1 nie je potrebné vpisovať do odosielanej SMS.

POZOR! Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené!!